ITPW
itpw_logo

ITPW 2005

Zadanie           Aplet           Wyniki          

Sponsorami Turnieju są (w kolejności alfabetycznej):
ITPW, KNI TEAM