ITPW

ITPW - Rejestracja uczestnika


Poniższy formularz służy zarówno do tworzenia konta, jak i do zmiany danych. Aby zmienić dane, wpisz swój login i hasło, poniżej wpisz wszystkie swoje dane od nowa.

Nie ma możliwości zmiany hasła.

Wszystkie pola są wymagane.

Login:
Hasło:

Imię:
Nazwisko:
Adres e-mail:

Ulica i numer domu:
Kod pocztowy: Miasto:

Rozmiar koszulki:

Status ucznia:
uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum
uczeń szkoły ponadgimnazjalnej
student
absolwent wyższej uczelni
żadne z powyższych

Związany bezpośrednio z informatyką (student informatyki, pracuję jako informatyk, itp.) tak nie

Uczelnia lub zakład pracy, ewentualnie miejscowość:

Skąd wiem o ITPW:
od znajomego
otrzymałem e-maila (np. do wszystkich studentów)
z ogłoszenia na (jakimś) forum
z plakatu
ze strony Olimpiady Informatycznej
znalazłem przypadkiem w internecie
inne

Zgadzam się na upublicznienie mojego programu tak nie
Akceptuję warunki regulaminu


ITPW, KNI TEAM