ITPW

Gra

W grze bierze udział jednocześnie czterech graczy. Gra odbywa się na planszy o rozmiarach 50x50 pól. Każdy gracz ma dwa rodzaje jednostek: żołnierzy i robotników. Gracze znają całą planszę.

Postacie te mogą przechodzić na jedno z ośmiu sąsiednich pól (lub mniej niż ośmiu, gdy rozważamy pola przy brzegu). W przypadku spotkania dwóch wrogich żołnierzy (gdy jeden wchodzi na pole zajmowane przez drugiego) obaj giną. Natomiast żołnierz spotykający się z wrogim robotnikiem zabija robotnika. Robotnik nie może wejść na pole zajęte przez innego robotnika, żadna postać nie może też wejść na pole zajmowane przez postać tego samego gracza (jest to traktowane jako niepoprawny ruch).

Robotnicy (ale nie żołnierze) zajmują też teren. Początkowo prawie cały teren nie należy do nikogo. Gdy robotnik gracza wchodzi na jakieś pole, to gracz ten staje się właścicielem tego pola. Pole przestaje należeć do gracza, tylko gdy robotnik innego gracza na nie wejdzie, wtedy ten drugi je przejmuje. Jeśli robotkik ginąc wchodzi na żołnierza, to nie zajmuje pola.

Gra odbywa się turowo. W każdej turze kolejni gracze wykonują ruchy wszystkimi swoimi postaciami (lub częścią, jeśli tak wolą). Gracz przemieszcza swoje postacie w wybranej przez siebie kolejności.

Każdy gracz jest przypisany do jednego rogu planszy i w okolicy tego rogu początkowo ma trzech robotników (zajmują sam róg i dwa najbliższe pola) oraz trzech żołnierzy (trzy następne najbliższe pola). Początkowo tylko pola, na których stoją robotnicy, należą do gracza.

Ponadto raz na jakiś czas (w przybliżeniu co trzy tury) na planszy pojawia się nowa postać. Losuje się, do którego gracza będzie ona należała, przy czym prawdopodobieństwo każdego jest proporcjonalne do ilości posiadanego przez niego terenu. Gracz sam wybiera, czy to ma być żołnierz, czy robotnik. Pojawia się on w rogu przypisanym do danego gracza i jest to traktowane jako próba wejścia na to pole. Nieudana próba powoduje, że postać się nie pojawia (nie jest to uznawane za niepoprawny ruch). Nasza postać pojawi się więc, gdy róg jest pusty lub gdy jest zajmowany przez wrogiego robotnika, a my wyprodukowaliśmy żołnierza. Natomiast jeśli w rogu stoi wrogi żołnierz, a my wyprodukowaliśmy żołnierza, to obaj giną.

Gra trwa 500 tur. Po tym czasie każdy gracz dostaje punkt za każde swoje pole oraz za każdą postać zbitą w trakcie rozgrywki (również za zbitą poprzez jej samobójstwo). W przypadku posiadania takiej samej liczby punktów o kolejności decyduje losowanie.

Rozgrywki

Rozgrywki odbędą się w taki sposób, aby każdy grał z każdym przynajmniej raz oraz aby każdy uczestniczył w takiej samej liczbie gier. W wyniku każdej partii gracze pierwszy, drugi, trzeci, czwarty otrzymują odpowiednio: 3, 2, 1, 0 punktów. Zsumowane liczby punktów z każdej partii tworzą końcowy ranking.

Co trzeba zrobić?

Należy ustawić parametry specjalnego programu, który gra w powyższą grę. Dostępnych jest wiele opcji, większość z nich ma charakter liczbowy, za pomocą suwaka można wybrać ich wartość. Oprócz tego jest parę opcji typu "tak/nie". Generalnie im bardziej odchylimy suwak z pozycji zerowej, tym bardziej kontrolowana przez niego cecha ta ma większy wpływ na grę.

Wraz z zadaniem dostępne są dwa programy (spakowane razem): "ustaw" i "graj". Program "ustaw" zawiera właśnie wspomniane suwaki i służy do regulowania parametrów programu grającego. Aby skorzystać z ustawień należy je zapisać w pliku. Następnie uruchamiamy program "graj", który służy to testowania wprowadzonych ustawień. Dla poszczególnych graczy wybieramy plik, zgodnie z którym mają oni grać, i odpalamy rozgrywkę. Na planszy widzimy jak przebiega gra oraz kto wygrał.

Zobacz też README.txt w paczce zip.

ITPW, KNI TEAM